КАТЕДРА "КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ"

КАТЕДРА "СОФТУЕРНИ И ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ"

 

 

V-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

"КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ"

 

Конференция "Компютърни науки и технологии"

28-29 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

ВАРНА, БЪЛГАРИЯ

 

Уважаеми автори,

Организационният комитет на V-та научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии" има удоволствието да Ви информира, че сборникът с доклади е публикуван на следния адрес:

http://csejournal.cs.tu-varna.bg.

Най-учтиво Ви каним да участвате в следващото издание на конференцията през месец септември 2019 г.!

До нови срещи!

Организационен комитет