КАТЕДРА "КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ"

КАТЕДРА "СОФТУЕРНИ И ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ"

 

 

V-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

"КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ"

 

Конференция "Компютърни науки и технологии"

28-29 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

ВАРНА, БЪЛГАРИЯ

 

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПОКАНАТА (PDF)