ПРЕДСЕДАТЕЛИ


Христо Вълчанов

Виолета Божикова

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венета Алексиева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Ивайло Пенев

Николай Дуков

Айдън Хъкъ

Илиян Бойчев

Диян Желев

Мая Тодорова

Антоанета Иванова

Стефка Попова