ПРЕДСЕДАТЕЛИ


Христо Вълчанов

Виолета Божикова 

 

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Стоева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Валентина Кукенска

Радослав Вробел

Милена Лазарова

Гриша Спасов

Делян Генков

Милко Маринов

Никола Николов

Розалина Димова

Синиша Илич

Румен Трифонов

Ирена Вълова

Марта Сийбауер

 

РЕДАКТОР


Юлка Петкова