ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ


  • Компютърни системи и мрежи
  • Софтуерни и Интернет технологии
  • Мобилни софтуерни технологии
  • Комуникационни системи и технологии
  • Електронни образователни технологии
  • Автоматика и компютърни системи за управление
  • Студентска секция