Докладите ще бъдат отпечатани в списание "Компютърни науки и технологии" ISSN 1312-3335. Докладите ще бъдат издадени на електронен носител.

Максимален брой страници - 8

Образец за оформяне на докладите на български език (.DOC)

Образец за оформяне на докладите на английски език (.DOC)