03.09.2018 г. - Изпращане на пълния текст на докладите

10.09.2018 г. - Потвърждение за приемане на докладите

17.09.2018 г. - Публикуване на програмата и заплащане на таксата

28.09 - 29.09.2018 г. - Провеждане на конференцията