Пълната такса включва: изданието на конференцията с докладите, кафе-паузи и коктейл.

Автори на доклади (при съавторство - един от тях) - 60 лв.

Участие без доклади (или съавтори) - 35 лв.

Таксите могат да бъдат платени по банков път по сметка на Технически университет - Варна:

"Интернешънъл Асет Банк" АД Клон Варна
IBAN: BG02IABG74793100482100